Rozsączenie Sickerblock NOWOŚĆ!!

Systemy rozsączające » Rozsączenie Sickerblock NOWOŚĆ!!

NOWOŚĆ!! 2015r.

Sickerblock 1700 wyróżnia się ze względu na jego zwartą konstrukcje i bardzo dużą powierzchnię rozsączającą. Montaż układu jest niezwykle porosty i nie wymaga wynajmowania ciężkiego sprzętu (koparki), wykop jest na tyle płytki, że można go wykonać ręcznie. Aby system działał poprawnie wystarczy wykonać wokół Sickerblock obsypki żwirowej. Duży otwór (średnica 62 cm) wykonany w spodniej części sprawia, że woda deszczowa bezproblemowo zostaje rozsączona w gruncie. Dzięki dodatkowym otworom wykonanym w zbiorniku, powierzchnia rozsączenia jest znacząco zwiększona.

Propozycja doboru wielkości rozsączenia*:

Powierzchnia dachu                   przepuszczalność           100 m2,               200 m2
Piasek gruboziarnisty                      bardzo dobra                   1 szt.                   1 szt.
Piasek średnioziarnisty                        dobra                         1 szt.                   2 szt
Piasek drobnoziarnisty                   wystarczająca                  2 szt.                   3 szt.
Iły piaszczyste                               umiarkowana                   2 szt.                   4 szt.
Gliny ilaste                              brak przepuszczalności            X                         X

*Podane informacje są danymi orientacyjnymi i mogą się różnić z rzeczywistymi.