Oczyszczalnia tunelowa

Oczyszczalnie ekologiczne / drenażowe » Oczyszczalnia tunelowa

Tunele rozsączające są przeznaczone do retencji, grawitacyjnego rozprowadzania (rozsączania) wody deszczowej odprowadzanej z dachów budynków lub z utwardzonych powierzchni oraz ścieków pochodzących z biologicznych oczyszczalni ścieków.

 

System oczyszczalni ścieków z tunelem rozsączającym jest prosty w budowie, nadaje się do samodzielnego montażu i nie jest kłopotliwy w eksploatacji. Istotę tunelu rozsączającego stanowi układ podziemnego rozsączenia wprowadzającego wstępnie oczyszczone ścieki do gleby – w celu ich dalszego oczyszczania biologicznego. Tunele umożliwiają infiltrację ścieków w gruncie na dużej powierzchni oraz ich oczyszczanie przez bakterie występujące w glebie. Zostają one oczyszczone dzięki sorpcji biologicznej, czyli zatrzymaniu składników chemicznych przy udziale drobnoustrojów glebowych i systemów korzeniowych roślin.

 

Tunele nienarażone są na zamulanie urządzeń rozsączających.  System charakteryzuje się sprawnym i bezawaryjnym działaniem dzieki dużej powierzchni czynnej rozsączania oraz dużej pojemności- 1m tunelu gromadzi około 300Ll ścieków , a więc system pozwala na retencjonowanie dużej ilości ścieków w przypadku zwiększonych napływów dobowych. Odpływ ścieków odbywa się bezpośrednio do gruntu poprzez puste dno oraz szczelinami na bocznych ścianach.

Poniżej przedstawiamy tabele przedstawiającą stosunek dotyczący ilości zastosowanych drenaży do liczby mieszkańców.*

 

Zainteresowany? Zapraszamy do odwiedzenia Naszego sklepu.